Palu ve Sorumluluklarımız

Murat POLAT

Zaman akmada, her şey aleyhimize şahitlik yapmak için dört gözle ahiret alemini beklemede olduğu, bir dünyada yaşıyoruz.

Bu dünya ki; ahirzaman dediğimiz bir vakitte bizi kendi zeminin evlatları kıldı.

O ahirzaman ki; değil gençlerimizi, ihtiyarlarımızı bile yoldan çıkarıcı günahlara sürükledi.

O günahlar ki; helak olan kavimlerin bile aklına gelmeyecek cürümlerin ta kendisi idi.

Bu arzın imtihan sahalarından biride Palumuzdur. Bu arzda hepimiz hızla ölüme doğru beraberce yan yana koşuyoruz. Her gün birimizin selası Merkez Hacı Ali Uğur Camisinde okuyor. Çocuklarımız büyüyor, gençlerimiz ihtiyarlıyor, yaşlılarımız ölüyor. Dünyadan ayrılan ise sadece hatıraları ile bıraktığı malları, ahirette ise sevap ve günahları kalıyor.

Kardeşlerim ben bu memlekete sevdalıyım. Bu sevdamı yıkmak isteyenler başıma bin bir türlü bela getirdiler ama bu sevdayı sadece büyüttüler. Bu memleketin toprağında iman kokusu var. Şeyh Ali Sebti Hazretlerinin ektiği, Şeyh Hasan Efendi`nin ilimle beslediği, Şehid Şeyh Said Efendinin kanıyla bereketlendirdiği, Şeyh Mahmut Samini Hazretlerinin süslediği, Şeyh Selahaddin Efendi davetiyle şenlendirdiği bir Palu`dan bahsediyorum. Bu memleket sevilmez mi? Bu mirasa sahip çıkmak ve bu miras uğruna bedel ödemek sadece ve sadece şereftir.

Ama bu yüce mirasa gölge düşürmek ve memleketimizi kirletmek isteyenlerde yok değil. Kimisi cebini doldurma derdinde, kimisi zevkinin esiri berdoş bir halde. Özellikle gençliğe sahip çıkma noktasında konuşan çok, yetkisi olan kimselerin birkaç fotoğraf karesi çekip, toplantılarda attıkları nutuktan başka bir şey yok.

Palu`da etkili olan tüm kesimlere açıkça şunu ilan ediyorum; bizi oyalamayın. Bu gençlik yavaş yavaş imansızlık ateşine doğru hızla koşmaktadır. Sizinle görüştük sadece söz verdiniz ama hiçbir şey yapmadınız. Birkaç atölye ile kursla veya sportif faaliyetle bunları geçiştiremezsiniz. Bakın kulağımıza geliyor; memlekette zina çoğalmakta, kızlarımız doyumsuzluk ve inanç eksikliğinden dolayı intihara yeltenmekte, esrar partileri kızlı erkekli yapılmakta ve siz yetkililer sadece polisiye tedbirlerle buna çare aramaya kalkışıyorsunuz. Cezaevi hiç kimseyi islah etmemiştir. Etmeyecektir. Bu yazdıklarımı sizler benden iyi biliyorsunuz. Yani mesulsünüz. Ahirette bunun hesabını vereceksiniz. Şahsım olarak ben ve islamın yoluna baş koymuş kardeşlerim Palulu gençlere dünya ve ahretlerini mamur etmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Biz taşın altına gövdemizi koyduk siz sadece elinizi koysanız kafidir EY ETKİLİ VE YETKİLİLER…

Selam ve Dua ile…

Paylaş: