Göz, Burun ve Kulak Damlaları Orucu Bozar mı?

Göz, Burun ve Kulak Damlaları Orucu Bozar mı? Sorusuna Cevap Alimler ve Medreseler Birlğinden alınmıştır.

Göz, Burun ve Kulak Damlaları Orucu Bozar mı?

Advert

Göze damlatılan ilaçların orucu bozmamasıyla ilgili âlimlerin büyük çoğunluğunun görüşü bulunmaktadır. Zira göz damlalarının direk boğaza temas etme ihtimali oldukça azdır.  

Şafi mezhebinin en büyük imamlarından biri sayılan İmam Nevevî'ye göre kulak ve burun damlaları orucu bozar.Fakat aynı mezhebin bir diğer meşhur imamı Gazali'ye göre ise kulak ve buruna damlatılan ilaçlar orucu bozmaz.2 Çünkü bunlar yiyecek ve içecek hükmünde değildir.3

Kulak ve buruna damlatılan ilaçlar tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Alerji ve kaşıntı gibi rahatsızlık verici hastalıklara karşı verilen bu damlaların orucu bozmadığıyla ilgili hüküm veren asri âlimler oldukça fazladır. Ayrıca günümüzde kullanılan damla ve spreylerin boğaz üzerinden mideye geçme ihtimali oldukça azdır.

 

[1] El Mecmû, İmam Nevevî c.6 s.327                        
[2] El Vasît, İmam Gazalî c.2 s.525 Darü's Selâm KAHİRE 1996
[3] Yeselûneke, Husâmuddin Affane c.2 s.87 Daru ibn Hazm FİLİSTİN 2007

 

Advert

Paylaş: