Sevgi İsrafı

Sizden Gelenler


Sevme duygusu Allah'ın, biz  insanlara verdiği yüce bir duygudur. İnsan sevdikçe sevilme lütfuna erişir ve sevildikçe de sevme duyguları ziyadeleşir. Allah bu yüce duyguyu da elbette helal dairede yerli yerinde kullanmamızı bizlerden ister. Yani sevmeyi, rızasını kazanacak doğru kişilerde ve meşru zeminlerde sarfetmemizi ister. Allah, sevgi nimetini yanlış kimselerde ve haram dairede heba etmemizde razı değildir. 

Sevgi ile Allah'a yakınlaşma arasında manevi bir bağ vardır. Bu sevgi bağı sayesinde insan en Sevgili'ye yani Muhabbetullah'a kavuşur. Semada ve arzda hakikat ve mutlak olarak yalnızca bir tane sevgi vardır. Diğer bütün sevgiler BİR(cc) olan EN Sevgili'nin yansımalarıdır, tıpkı güneş gibi. 

  Kader planında cüz'i irade sahibi olan insan doğruyu/yanlışı sevme hürriyetine sahiptir. Hürriyet beraberinde yükümlülüğü de getirir. Kimi enerjisini helal dairede sarfeder, kimi de Allah'ın sevgisinden mahrum olan mecralarda sarfeder. Allah'ı seven ve Allah'ın da kendisini sevdiği kimseleri sevmemiz ve aynı şekilde Allah'ın sevgisinin konuşulduğu ve hakim olduğu mekanlarda bulunmamız arzu edilir. 

  Geçmiş kavimler putlara tapmayı Allah'a yakınlaşmada ve sevgisine ulaşmada bir vasıta olarak görüyorlardı lakin Allahsızlık sevgileri onları Allah'tan daha da uzaklaştırdı. Allah'la aralarına putlardan,taşlardan ve inançsızlıklardan duvarlar ördüler. Günümüz çağında ise taparcasına kimi parayı sevdi, kimi kadını sevdi, kimi makamı sevdi, kimi efendisini sevdi ve kimi de dünyayı sevdi. Bütün bu sevgiler asıl SEVGİ'YE ulaşmamak içindir. Kimi de Allah'ın sevgisini anne-babanın sevgisinde aradı. Kimi; Allah'ı ve O'na ulaşan yolun yolcularını sevdi. Bu sevgi de Vuslata erişme sevgisidir.

   İnsan her neyi ve kimi seviyorsa onda Allah'ın sevgisini kazanmada bir pay/hisse edinmesi lazım. Eğer onda o yüce sevginin alametleri yoksa o halde bu sevgiyi edinmek için kendine vesileler araması lazım. Muhakkak yanlış ve haram sevgilerden de hesaba çekileceğiz. İnancımızın zedelenmesine ve tahrip olmasına sebep olacak yıkıcı sevgilerin hesabını veremeyeceğimiz sahte sevgilerden uzak duralım. Bizi dünya ve ahirette eşsiz saadete ulaştıracak ilahi sevgiye ve vesilelere sarılalım. Hep bu sevgiyle kalalım, bu sevgiyle ölelim ve O EN SEVGİLİ'YE ulaşalım..

Paylaş: