SENDEN ÖNCE EY NEBİ!

M.Hadi AYDEMİR


Senden önce Ey Nebi; Kalpler kararmıştı, Gönüller daralmıştı, Bakışlar körelmişti. Bedenler ruhsuz dünya huzursuz kalmıştı.

**

Senden önce Ey Nebi; Arştan Arza rahmet yağıyordu, Arzdan arşa, semaya, fezaya, isyanlar yükseliyordu.

Abd, Mabud’u bırakmış taşlara tapıyordu. Arzdan yayılan şirk, arşı titretiyordu.

**

Senden önce Ey Resul; Küçükçe, büyükçe krallıklar vardı. Büyükleri güce küçükleri taşlara tapıyorlardı.

Adaletin kefelerinde zulmün çeşitleri vardı, Mazlumun payına her daim zulüm düşerdi.

**

Senden önce Ey Efendim; Dünyayı küfür sarmış, zulüm hâkim olmuştu. Cehalet kol geziyordu.

Düzenin saç ayaklarını Fuhuş, kumar, faiz oluşturuyordu.

Edep, adap, İffet, namus, hayâ, hicap kaybolmuştu.

**

Senden önce Ey Efendim; Irkçılık tavan yapmış, nesepçilik şahlanmış, şakiler hükümdar olmuş, bağiler rajon keser olmuştu.

**

Senden önce Ey Efendim; yetimler kan ağlıyor, kız çocukları diri diri gömülüyor, köleler sömürülüyor, zayıflar eziliyordu.

**

Senden önce Ey Efendim; Kara, kapkara, katran gibi bir düzen vardı.  Hep ağlatan, hep sızlatan, hep üzen karanlık bir düzen vardı.

**

Senden önce Ey Efendim; Kirletilen hayatlar, kararan hayaller, ifsat olmuş nesiller, işgal edilmiş zihinler vardı.

**

Senden önce Ey Efendim; İhtiyara hürmet, çocuklara şefkat, kadınlara merhamet yoktu.

**

Senden önce Ey Efendim; Yemişte lezzet, yaşamda sevinç, hayatta coşku, ruhta heyecan,  bedende takat kalmamıştı

***

Senden önce Ey Efendim; dünya virane, mazlum biçare, çocuk avare, insan ki deli divane olmuştu.

**

Senden önce Ey Efendim; ufuklar kapalı, hayaller kısıtlı, bakışlar sınırlı, umutlar sönüktü.

**

Senden önce Ey Efendim; Asayiş, Gasıp Ebu Cehillere, Emniyet,  Şaki Ebu Leheblere,  Adalet, baği Utbeler, Şeybelere kalmıştı.

***

Senden önce Ey Efendim; Cennetin yollarında, dikenler, işkembeler, büyükçe kayalar, taşlar, zifiri karanlıklar vardı

***

Senden önce Ey Efendim; Cehennemin yollarında istikametini kaybetmiş, şuurunu yitirmiş, zevk ve sefaya düşmüş nice başlar vardı

Devam edecek…

 

 

Paylaş: