PALU’DA ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER – 3

M.Hadi AYDEMİR

EĞİTİM İLE İLGİLİ YAZININ DEVAMI...

Tarihte ilim yuvası olarak tabir edilen ve geniş medrese kültürünün nevşunema bulduğu Palu, yeniden bu vasıflarıyla anılmalıdır. Bu sebeple medrese kültürü Palu’da yeniden canlandırılmalıdır. Bu adım eğitimde var olan bir ihtiyacı karşılayacağı gibi eğitimde çeşitliliği de arttıracaktır. Palu’da kurulacak küçük bir Medresetüzzehra şarka, garba, cenupa, şimale; edep, ahlak, hak ve adaleti taşıyacak, müfessirler, muhaddisler, mütefekkirler, âlimler ulemalar yetiştirecektir.

Elbette Palu eğitimi, bir üniversite ile taçlandırmalıdır. Zira Palu; dehalar, evliyalar, mürşitler, fakihler, yetiştirebildiği gibi, doktorlar, öğretmenler, sosyologlar, psikologlar, profesörler, şairler, sanatçılar, edipleri de gayet yetiştirebilir. Palu Kalesi’nin sol tarafında kurulacak bir üniversite, kaliteli bir akdemik kadro; değil Palu’ya bütün bir memlekete yettiği kadar yetecek. Hem medrese hemde üniversite devlet eliyle yapılmaz ise mutlaka yerel ekonomik güç ve Palulu iş adamlarının desteği ile mutlaka yapılmalıdır.

Palu’da eğitim ve okumaya dair şunlar mutlaka yapılmalı…

Genele hitap eden herkesin katılabileceği ücretsiz bilgi yarışmaları düzenlenmelidir. Yarışmaları kazananlara okumayı öğrenmeyi teşvik eden hediyeler verilmelidir.

Ayrıca her yıl türkiye genelinde yapılan yarışmalara katılım sağlanması için öğrenciler, vatandaşlar teşvik edilmelidir.

Yarışma programları her alanda yapılması gerektiği gibi özellikle müsbet dizi ve sinema için rol ve taklit yapabilen yetenekli gençlerin çocukların keşfedilmesi için tiyatro ve görsel yarışmalar düzlenmelidir. Bu yarışmalarda ana tema okuma-öğrenme üzerine bina edimelidir. Görselliğin çok önem kazandığı çağımızda resim karikatür ve benzeri görsel sanatlarda kabiliyetli genç ve çocuklar keşfedilmelidir.

Bu yıl birincisi düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması, hafızlık, hadis ezberi, ezan, ilahi ve ezgi yarışmaları ile birlikte her yıl geleneksel olarak yapılmalıdır.

Okullarda kısmen uygulanan okuma programları yaygınlaştırılmalı ve vatandaşlar için toplu okuma programları düzenlenmelidir. Bu programlar cazip hale getirilmeli duyarlılık ve gereklilik mesajı vermek adına mesai saatleri dışında düzenlenen programlara mülki amirlerde katılmalı.

“unumu eledim eleğimi astım” mantığı ile hareket eden başta eğitim camiası mensubu olmak üzere kamu kurumunda çalışan memurların yerinde saymaması için onlara dönükte okuma programları düzenlenmelidir.

İlçede mutlaka bir kitap kafe kurulmalı. Kendi ihtiyaçlarını gideren vatandaş aynı zamanda kafede kitap okumalı hiç değilse kitap okunmasına aşina olmalıdır.

İlçe kütüphanesi zenginleştirilmeli, kütüphane, teknolojiile desteklenmeli. Kitap ve kütüphane hakkında vatandaş ve özellikle öğrenciler bilgilendirilmelidir.

Son olarak okumanın önünde engel teşkil eden internet, sosyal medya, televizyon, film, dizi, sinemaya karşı önlemler alınmalı. Çarşıda pazarda okuma alışkanlığını sağlayacak bazı uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Paylaş: