ZAMAN VE ÖNEMİ

Yusuf ŞAHİN

Bismi Tebareke ve Teala,

 Kainatı en güzel şekilde yaratıp ve içine'de insana bir nimet olarak zamanı yerleştiren Zül Celal-i vel İkram olan Allah'u Azimuşan'a sonsuz hamdler olsun.Resulüne selat ve selam olsun. Mü'min kullarına da Allah'ın selamı ve rahmeti olsun.

Sözlerimize Zikri Kur'anla başlayalım,inşallah!

"Biz göğü bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz(onu) genişleticiyiz."(Zariyat Süresi,47)

"Gökten yere kadar işi O evirip düzene koyar,sonra (işler)sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir."(Secde,5)

"O ölümü ve hayatı amel/davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı."(Mülk,2)

"(Karanlığıyla)bürüyüp örtüğü zaman geceye,açılıp parladığı zaman gündüze,erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki!"(Leyl,1-2-3)

 ZAMAN insana verilmiş en büyük nimetlerden biridir.O nedenle yaşanan he anın kıymetini iyi bilmeli ve hakkıyla değerlendirebilmeliyiz.

Zamanın ne akışını durdurabiliriz ne de geçmişi telafi edebiliriz.

İmam Şafii Hazretleri, zaman kılıç gibidir eğer siz onu kesmezseniz o sizi keser,buyurur.

Resulullah (as) kıymeti bilinmeyen iki nimetin önemine dikkat çekerek:

"İki nimet vardır ki,insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır.Sıhhat ve boş vakit."

 Hz. Ali(ra) şöyle buyurur: 

"Dünya her gün bizden uzaklaşmakta ahiret yaklaşmaktadır. Bunlardan siz ahireti tercih edenlerden olun dünyayı tercih edenlerden olmayın.Zira bugün çalışma var hesap yok yarın hesap var çalışma yok."

 İmam Rabbani(rah.)Hz. şöyle buyurur:

"Fırsatı ganimet bilip boşa harcamamak gerekir. Merasimlerle adetlere uyup zamanı boşa geçirmekle bir şey hasıl olamaz.

Zarar ziyan ve hüsrandan başka bir şey de artırmaz."

   VAKİTLERİ MUHAFAZA ETMEK LAZIM

 

   Bir kimsenin Müslüman olduğunu lüzumlu şeylerle meşgul olup faydasız şeylerden uzaklaşması ile belli olur.

Zamanın boş şeylerle telef olmaması için insanın vakitleri muhafaza lazımdır.

İnsan öyle yaşamalı ki yanında bulunanları da dağınılıktan başı boşluktan kurtarıp toparlasın. Zira zaman nutuk çekecek dedikodu yapacak zaman değildir.

 Abdulkadir Geylani Hz. zamanın geçiciliğine şu ifadeleri ile dikkat çeker:

"Dünya üç gündür.Dün,bugün,yarın,dün geçti,yarın geleceği belli değil,öyle ise bugünün kıymetini bil."

  İmam Gazali hazretleri,keşkelerle oyalanmamanın önemini şu ifadeleri ile özetler:

"Geçmiş zaman elden çıkmıştır gelecek ise henüz gayb'tadır, öyle ise mevcut olan senin içinde bulunduğun şu andır."

 Şaki-ki Belhi, dünya hayatının hiç bitmeyecekmiş gibi telakki edip gaflete dalanların durumu şu ifadeleri ile özetler:

  İnsanları iki şey helak eder.Biri tevbe ederim diyerek günah işlemeleri,diğeri de zamanında yapması gereken tevbeyi sonra yaparım-

deyip geciktirmeleridir.

 İbrahim Ethem hz. vaktin nasıl geçiriyorsun diye soranlara şu cevabı vermiştir:

 Hayatta maruz kaldığım hadiseleri  atlarıma binerek karşılarım.Bir musibete maruz kalırsam hemen sabır atıma biner onunla karşılarım.

Bir ibadete ve taat'e muvaffak olursam hemen ihlas atı ile karşılarım.Bir günaha maruz kalırsam tevbe atına biner onunla karşılarım."

 İmam Azam,en büyük felaket vakti boşa geçirmektir,der.

 İyi işler peşinde koşan kimseler kötülüğe vakit bulamazlar.

Vaktin nakitten daha değerli olduğunun farkına varmalı,keşkelerle meşgul olmazlar.

Vakti doğru kullanan kimseler gerçek huzura ulaşan kimselerdir.

 Ve Ayrıca,

Zaman israfı nasıl önlenebilir?İnsan zamanını nasıl kullanmalıdır?diye,bir soru da sorulabilir. 

Cevaben:

 Bir gün de yirmi dört saatlik bir zaman dilimimiz var.Bu zamanı en iyi ve en güzel şekilde değerlendirmek  her müslümanın en tabii hakkıdır.Bu zamanı Allah için değerlendirmek boş ve gereksiz şeylerden kaçınmak gerek.Bu zamanımızı islami sohbet ederek,ilim öğrenerek,kitap okuyarak değerlendirebiliriz.

     Nitekim bir ayeti kerime'de: 

"Mü'minler o kimselerdir ki boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çevirirler."diye,Rabbimiz bizi her daim uyarıyor.

 

   Resulullah (as) şöyle buyurur:

Kıyamet günü şu beş şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabb'in huzurundan ayrılmaz.

-Ömrünü nerede geçirdiği,

-Ne amelde bulunduğu,

-Malını nerede harcadığı,

-Bedenini nerede çürüttüğü.

Zamanını en iyi şekilde harcayanlardan olabilme ümidi ve duasıyla,,,

Allah'a Emanet olunuz!..

 

Paylaş: