KORONA VİRÜS SALGINI MUSİBETİNE DAİR

HANE-İ SAADET DERNEĞİ


Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Allah’ın Rahmeti ve Hidayeti, Hıfzı ve Selamı İle Birlikte Üzerinize olsun

     

     Muhterem Kardeşlerimiz ve Değerli Danışanlarımız!

     Sıhhat ve selamet üzerinesiniz inşallah.

     Rabbim cümlemize ve sevdiklerimize, öncelikle iman, ruh, akıl ve ahlak selameti; beraberinde ise can ve beden sıhhati üzerine yaşayıp, kendilerinden razı olunmuş birer güzel kul olarak huzura varmayı ihsan etsin! Her iki âlemin sıhhat, selamet ve saadetiyle cümlemizi bahtiyar kılsın!

      Değerli Kardeşlerimiz ve Muhterem Danışanlarımız!

      Maddi ve manevi boyutlarıyla benzerine, yaşıyor olan yaşlılarımızın ‘şahitlik etmedik ve büyüklerimizden de duymadık’ dediği; insanlık tarihinde istisna bir hadise ile karşı karşıyayız.     

      Zengin-fakir, güçlü-güçsüz, patron-işçi, hâkim-mahkûm, yönetici-yönetilen (vs.) dili, dini, ırkı, makamı, sosyal ve ekonomik durumu fark etmeksizin; yeryüzünde yaşayan bütün insanlığı aynı derecede tehdit edip korku ve endişeye sevk eden küresel bir musibet yaşamaktayız.

      Çok ehemmiyetli bir yönüyle, yeryüzünün bir bölümünde mi yoksa tamamında mı yaşandığı tartışma konusu yapılmakla beraber; bütün yeryüzünde yaşandığına dair görüşün genel kabul gördüğü; Nuh tufanını andırıyor adeta.

     Bütün takdiratı mutlak hayır ve hikmet üzere olan Rabbimiz, bu küresel musibet içerisinde; yazmamıza engel teşkil edecek şekilde, sağlığımıza ve hayatımıza dair farklı bir takdiratı olmazsa; serdettiğimiz bu cümlelerin her birini açıp, bütün mahiyetiyle kaleme alacak ve sizlerle paylaşacağız inşallah.

     Aziz Kardeşlerimiz ve Değerli Danışanlarımız!

     İnsanlık olarak, benzeri görülmemiş bir belirsizliğin ve bilinmezliğin kaynaklık ettiği; panik, korku ve endişe atmosferinde yaşamakta olduğumuz bu musibet karşısında; ulaşmış olduğumuz bütün bilgi, birikim, güç ve teknolojiye rağmen, tam bir çaresizlik ve acziyet hali içerisindeyiz.

     Bütün bir dünyayı, karşı konulamaz bir şekilde istila eden bu küresel salgın; maddi ve manevi boyutlarıyla ele alırken yapılan değerlendirmeler; korunma amacıyla tavsiye edilen; ancak, doğruluğu veya yanlışlığının test edilmesi hal-i hazırda mümkün olmayan, birbiriyle çelişen tedbirler; izlenme rekorları kırma canavarlığıyla yapılan ve izleyenleri dehşete düşüren ürkütücü haberler ve felaket senaryolarıyla; şov ve tanınma niyetli konuşmacılarla hazırlanan programlarla; yaşamakta olduğumuz hadise, adeta bir kaosa dönüştürülüp, sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olmayan bir hal aldı.

     Ne olup bittiğine ve ne olacağına dair oluşturulan bu kargaşa ve bilgi kirliliği içerisinde akl-ı selim düşünmek ve kalb-i selim davranmak, neredeyse imkânsız hale geldi.

     Yaşanmakta olanın ne olduğu, neden ve niçin yaşandığı, bundan sonrasının ne olacağını; yaşıyor olduğumuz bu küresel musibet karşısında düşünce, duygu, tutum ve davranışlarımızın nasıl olması gerektiğini; tek boyutlu bir okuma yanlışlığına düşmeden, mümkün olabildiği kadarıyla bütün boyutlarıyla okuyup anlamaya ve paylaşmaya çalışacağız inşallah.

     Ayrıca, Cüz-i irademiz dâhilinde ne tür tedbirler almamız gerektiğine dair; yaşanan musibeti, tek boyutlu okuyup değerlendirme yanlışının ortaya çıkardığı kısır ve kirli atmosferin etkisinde kalmadan; maddi-manevi, çok boyutlu değerlendirmelerle oluşturmuş olduğumuz, tedbir tavsiyelerimiz olacak.

       Yaşamakta olduğumuz musibetin evrildiği ehemmiyetli boyut nedeniyle aciliyet arz ettiğinden; çok yönlü tedbir tavsiyelerimize öncelik verip, diğer değerlendirme yazılarımızı sonraki uygun zamanlara bırakacağız inşallah.

       Rabbimiz, şu fani imtihan dünyasında ömrümüz/imtihanımız süresince, kendisiyle sınandığımız bütün nimet ve musibetleri, her iki âlemde saadet ve selametimize vesile olacak bir iman, ahlak ve anlayışla karşılayıp değerlendirmeyi cümlemize, lütuf ve keremiyle ihsan etsin!

       Sizleri ve sevdiklerinizi, kendimiz ve sevdiklerimizle beraber; koruyucuların en hayırlısı ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimizin, rahmet, hidayet ve hıfzına emanet ediyoruz.

 

HANE-İ SAADET

Aile de Huzur, Sevgi ve Merhamet

Derneği

Aile Danışmanlık ve Manevi Rehberlik

Servisi

 

Paylaş: