Yazar Süleyman Yapıcı`nın Palu Yetişkin ve Çocuk Oyunları Kitabı Çıktı

Araştırmacı-yazar Süleyman Yapıcı’nın Yusuf Bakıcı ile birlikte kaleme aldığı ve Murat Sevinç’ın resimlendirdiği “PALU Yetişkin ve Çocuk OYUNLARI” isimli onbirinci eseri kültür hayatımızda yerini alarak yayımlandı.

Yazar Süleyman Yapıcı`nın Palu Yetişkin ve Çocuk Oyunları Kitabı Çıktı

Advert

Araştırmacı-yazar Süleyman Yapıcı’nın ortak bir çalışması olan bu eser; büyük boy, bol fotoğraf ve çizimli, 480 sayfadan müteşekkil ve alanında bir ilk olarak millî kültür hayatımızda yerini aldı.


Yazar, ilimiz, ilçemiz ve bölgemizle ilgili yayımlanmış eserlerine bir yenisini daha ilave etti. Bu çalışmanın kendi alanında bir ilk çalışma olduğunu söyleyen Süleyman Yapıcı kitapla ilgili şu bilgileri verdi:


“Yayımlanmış olan onbir eserimin içinde bu eser, üçlü bir ortak çalışmanın sonucudur. Emekli Eski Palu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yusuf Bakıcı Hocamla birlikte kaleme aldığımız bu eseri kendi alanında bir üstad olan ressam/çizer Sayın Murat Sevinç resimlendirdi.

Harput (Elazığ) ve Palu, tarihin eski devirlerinden beri önemli bir yerleşim ve kültür merkezidir. Bu kültür zenginliklerimizden biri de yetişkinlerin oynadığı oda/seyirlik ve çocukların oynadığı çocuk oyunlarıdır.


Çocuk ve yetişkin oyunları bakımından Palu, ülkemizin en büyük zenginliğine sahip yörelerinden biridir. Bu zenginlik gücünü oyunların temelinde yatan inanç, düşünce, kültür ve yüzyıllardır devam eden kadim bir gelenekten almaktadır.


Her çocuk dünyaya gözünü açar açmaz oyun oynamaya başlar. Ve ilk çocukluk yıllarından itibaren de kendini, çevresini, dünyayı oyun üzerinden tanır ve anlamlandırır. Bilgi ve teknolojinin baş döndüren bir hızla geliştiği bu yüzyılda geleneksel ve yöresel oyunlarımızın çok hızlı bir biçimde ortadan kalktığı veya unutulduğu acı bir gerçektir.


Kültürümüze ait bu oyunların tümüyle ortadan kalkmadan önce derlenmesi ve derlenen bu oyunların yine çocuklarımız tarafından etkin bir biçimde kullanılması en büyük arzumuzdur. Bu çalışmanın amacı; geçmiş yıllarda, Palu’da yetişkinler ve çocuklar tarafından oynanan ancak her geçen gün kaybolmaya yüz tutan eski oyunların tespit edilmesi, kayıt altına alınması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.  

Palu’da açık ve kapalı mekânlarda, mahalle ve köy odalarında oynanan geleneksel seyirlik oyunlarımızın tespitinde ve kayıt altına alınmasında bizzat bu oyunları oynayan veya seyreden büyüklerimizden, yaşlılarımızdan faydalanmaya çalıştık. Derlememizin kaynak kişileri birebir bu oyunları oynayan, yaşayan, yaşatan ve seyreden büyüklerimiz oldu.  

Palu’da geçmişte oynanan ve çoğu unutulmaya yüz tutan ana oyun ve çeşitlemeleriyle birlikte toplam 250 yetişkin ve çocuk oyunu derledik.


 Yaptığımız bu araştırmada özellikle ortak bir kökten gelen ve müşterek kültür unsurları taşıyan fakat birbirlerinden farklı coğrafyalarda yaşayan milletlerin çocuklarının oyunlarında pek çok benzerlikler bulunduğunu müşahede ettik. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türkî Cumhuriyetlerin çocuk oyunlarında, ebe seçimlerinde ve oyun tekerlemelerinde yer alan benzerlikler son derece dikkat çekicidir. Aynı benzerlikleri ilimiz merkez ve ilçeleri dâhil olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde de müşahede ettik.

Bu çalışma, bu alanda yapılan ilk sistematik alan araştırması çalışmasıdır. Halkbilimi, folklor, etnografya ve halk edebiyatı açısından son derece kıymetli bilgiler içermektedir. Bu alandaki araştırmacılarımız için de bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerle yapılan söyleşiler sonucu ortaya çıkarılan bu çalışma, aynı zamanda bir sözlü tarih denemesidir.

Kitabın hazırlanışı, uzun bir hazırlık sürecinde yoğun bir çalışmayla vücut buldu. Bu eserin hazırlanmasında katkıda bulunan, çocuk, genç, yetişkin, büyük ve yaşlılarımıza teşekkür eder, bu esere katkıda bulunup vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz.


Ayrıca bu eserin basılması konusunda gayret gösteren Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Fadıl Ülgen’e,

Özellikle de bu eserin basılmasında sponsor olan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veysel Demirci'ye teşekkür ederiz.   

Eseri, yazarlar ve çizerinden temin edebilirsiniz.

Advert

Paylaş: