Yeni yargı paketinde neler var?
Ak Partinin 4 yıllık "yargı reformu strateji belgesi" çerçevesinde hazırladığı ilk paket, gelecek hafta CHP ve İYİ Parti'nin görüşüne sunulacak.
Yeni yargı paketinde neler var?

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta kamuoyuna duyurduğu  "Yargı reformu strateji belgesi" kapsamında hazırlanan ilk yargı paketiyle ilgili çalışmada sona gelindi.

Türkiye Barolar Birliği ve çok sayıda sivil toplum örgütünün yanı sıra , akademisyenlerin de görüşü alınarak hazırlanan, 38 maddelik yasa teklifi taslağı, 15 ayrı yasada değişiklik öngörüyor.

Ak Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre yasa teklifinde şu düzenlemeler yer alıyor:

Cezaların infazında indirime ilişkin düzenleme taslakta yer almadı

Yargı paketinde, kamuoyunda "af" olarak da nitelendirilen cezaların infazında indirime ilişkin düzenleme yer almadı. Ancak Ak Parti kaynakları, muhalefetle de uzlaşılması halinde, TBMM'ye gelecek ikinci yargı paketinde, infaz indirimi olacağını belirtiyorlar.

İstinafta kesinleşen 5 yılın altındaki ceza kararlarına temyiz yolu açılacak

Düşünce ve ifade özgürlüğünü pekiştirmeye yönelik olarak istinafta kesinleşen 5 yılın altındaki ceza kararlarına temyiz yolu açılacak. Böylece Türk Ceza Kanunu'nda 5 yılın altında hapis cezası alanlara, Yargıtay yolunu kapatan düzenleme değiştirilerek, 5 yılın altındakilerin de Yargıtay'a temyiz başvurusu mümkün olacak. Bu yolla istinafta 5 yılın altında cezası kesinleşmiş yaklaşık 30 bin kişi bir anlamda yeniden yargılanma imkanına kavuşacak.

Eleştiri sınırı genişleyecek

Terörle Mücadele Kanunu'nun terör propagandası suçunun düzenlendiği ikinci fıkrasına "Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz" hükmü eklenecek.

Şüpheliye teklif sistemi geliyor

Cumhuriyet savcısı veya kolluk şüpheliyi öncelikle seri yargılama usulü hakkında bilgilendirecek. Savcı tarafından şüpheliye bu usül teklif edilecek. Şüpheli teklifi kabul ederse seri yargılama usulü uygulanacak. Bu çerçevede savcı, suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulayarak talep edeceği yaptırımı belirleyecek. Belirlenen ceza savcı tarafından koşulları bulunması halinde seçenek yaptırımlara çevrilebilecek veya ertelenebilecek. Savcı şüpheli hakkında seri yargılama usulünün uygulanmasını mahkemeden talep edecek. Mahkeme eylemin seri yargılama usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa, savcılık talebinde belirlenen yaptırım doğrultusunda itiraza açık olmak üzere hüküm kuracak.

Somut delil aranacak

Tutuklama için "suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe" yeterli olmayacak, "kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillerin bulunması" şartı aranacak.

Tutukluluk süresi bir yılı geçemeyecek

Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi asliye ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde bir yılı geçemeyecek. Ancak Milli Savunmaya, devlet sırlarına, anayasal düzene, devletin egemenlik alametleri ve organlarına karşı işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından da süre en çok 1,5 yıl olacak. Bu süre gerekçe gösterilerek tutukluluk hali 6 ay daha uzatılabilecek.

Ertelemede sınır 2 yıl olacak

 Savcıların, halen adli para cezası veya üst sınırı bir yılı aşmayan hapis cezası gerektiren şikayete bağlı suçlar için kullanabildikleri "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" yetkisi, uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, üst sınırı 2 yıla kadar suçları kapsar hale getirilecek.

KHK'lılar pasaport alabilecek

OHAL kapsamında kabul edilen kanunlar uyarınca kamu görevinden çıkarılmaları veya rütbelerinin alınması nedeniyle pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari karar alınmışlardan, haklarında aynı nedenlerden dolayı devam etmekte olan herhangi bir idari veya adli soruşturma bulunmayanlara, beraat edenlere, davasının reddine karar verilenlere, mahkumiyet alanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere kollukça yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı'nca pasaport verilebilecek.

Avukatlık için sınav sistemi getiriliyor

Avukatlık için "hukuk mesleklerine giriş sınavı" düzenlenecek ve bu sınavda başarılı olanlar staja başlayabilecek. Düzenleme yetişirse, bu yıl hukuk fakültesine girenler, sınava girmek zorunda kalacak. (İLKHA)

Kategori: GÜNCEL
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-