HÜDA PAR Eğitim İşleri Başkanı Şahin: Halen sistem sorunumuz var!
Mevcut eğitim sisteminin sorunlarına dikkat çeken HÜDA PAR Eğitim İşleri Başkanı Hasan Şahin, eğitim sıralamasında dünyada 99’uncu sırada yer alan Türkiye’de halen sistem sorununun var olduğunu söyledi.
HÜDA PAR Eğitim İşleri Başkanı Şahin: Halen sistem sorunumuz var!

HÜDA PAR Eğitim İşleri Başkanı Hasan Şahin, Türkiye’de değişen iktidar ve bakanla birlikte eğitim sisteminin de değiştiğini belirterek "Bu sisteme ne öğretmenler ne öğrenciler ne de veliler ayak uydurabiliyor." dedi.

Rehber TV’de katıldığı "Rehber Gündem" programında gazeteci Kenan Çelik’in sorularını yanıtlayan HÜDA PAR Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, başta eğitim sistemindeki sorunlar olmak üzere, anadilde eğitim ve HÜDA PAR’ın çözüm önerileri ile ilgili konuştu.

Eğitimin, bütün toplumlar için çok önemli bir konu olduğunu söyleyen Şahin, "Toplumların geleceğini inşa etme, yönlendirme, gelecek toplumu oluşturma, eğitim üzerinden olur. Dünyada gelişen ve gelişmekte olan, söz sahibi olan ve kendini hissettiren devletler ve toplumlar, eğitime verdikleri değer ve önemden dolayı söz sahibi olmuşlardır. Eğer siz dünyada var olmak istiyorsanız, varlığınızı hissettirmek istiyorsanız eğitime yeteri kadar değer vermek zorundasınız. Eğer eğitime yeteri kadar değer vermiyorsanız söz sahibi olmanız mümkün değildir." dedi.

"Bu sisteme ne öğretmenler ne öğrenciler ne de veliler ayak uyduramıyor"

Eğitim sıralamasında dünyada 99’uncu sırada yer alan Türkiye’de sistemin olmadığına işaret eden Şahin, "Eğitimde 137 ülke arasında Türkiye, 99’uncu sıradadır. Dünya sıralamasına baktığımızda İslam ülkeleri hep son sıralarda. Bunun temel nedeni ne olabilir? Eğitim bir sistem işidir. Bir sistem olarak ele almadığınız zaman veya önünüze ciddi bir hedef koymadığınız zaman istenilen seviyeye ulaşamazsınız.  Sistem içerisinde siyasi anlayışlar değişse de, eğitim sisteminin temelleri sağlam olmalıdır. Her yeni gelen siyasi irade, sistemin ayaklarıyla uğraşmamalı. İdeolojik bir anlayışa, düşünceye dayalı olunduğu için gelen yeni bir bakan veya değişen bir hükümetle birlikte eğitim sistemi tamamıyla değişebiliyor. Bu sisteme ne öğretmenler ne öğrenciler ne de veliler ayak uyduramıyor." ifadelerini kullandı.

"Biz toplumuza var olan sistemin, baskıcı unsurlarını dayatmakla uğraşıyoruz"

Eğitime yeteri kadar değer verilmediğine işaret eden Şahin, "Eğitime yeteri kadar değer vermek için, eğitimin topluma kazandırdıklarını iyi anlamamız lazımdır. Eğer sizin yetişen bireyleriniz yoksa bilgiye yeteri kadar değer vermiyorsanız, geleceğinizi ciddi anlamda hesaplayamıyorsanız ve bunun üzerine planlar yapmıyorsanız, o zaman siz eğitime yeteri kadar değer vermiyorsunuzdur. Maalesef eğitimin mantığından eksik kalıyoruz. Biz eğitime nasıl bakıyoruz? Sadece okuyan, diploma sahibi veya gelecekte iş amaçlı bakan bir insan modeli mi, yoksa kendi toplumunun bütün değerlerini eğitime taşıyarak, eğitim üzerinden ciddi çalışmalarla yetiştireceğimiz bireylerin, toplumu; var olan dünya realitesi içerisinde -her yönüyle siyasi, iktisadi olarak- istenilen seviyeye getirme mantığını mı vermeye çalışıyoruz? Bizim halen sistem sorumumuz var. Biz toplumumuza var olan sistemin, baskıcı unsurlarını dayatmakla uğraşıyoruz. Biz öyle bir medeniyete mensubuz ki, ilk olarak ‘oku’ ile başlamış. Böyle bir anlayışın mensubu olan bizler, maalesef bugün eğitimde istediğimiz noktaya bir türlü gelemiyoruz." diye kaydetti.

"Anadilde eğitimin önündeki engeller mutlaka kaldırılmalıdır"

Anadilde eğitimin insani bir hak olduğunun altını çizen Şahin, "Eğer bir devlet, halkının realitesini, değerlerini göz önüne alıp, bunlar üzerinden bir sistem oluşturamamışsa, dışarıdan ithal edilmiş bir sistemi halkına dayatırsa bu yanlıştır. Fıtrattan olan şeyleri kanunla sınırlandıramazsınız. Hakk tarafından verilmiş bir hakkı tartışmayı HÜDA PAR uygun görmez. Başta anadilde eğitim olmak üzere tüm haklar adalet ekseninde, bu ülkede yaşayan halklara istisnasız, tartışmasız, konuşmadan o hakları vermek ve o hakkı korumak devletin görevidir. Onun için anadilde eğitim, bu ülkede yaşayan ve büyük bir nüfusa sahip olan Kürtler için önemlidir. Diğer etnisiteye mensup insanlar da kendi anadillerinde eğitim almalıdır. Bu nedenle anadilde eğitimin önündeki engeller mutlaka kaldırılmalıdır." diye kaydetti.

"Eğitim; siyasi ve ideolojik müdahalelerin etkisinden çıkarılmalı"

Şahin, HÜDA PAR’ın eğitim konusundaki önerilerinden bazılarını şöyle sıraladı:

"Eğitim; siyasi ve ideolojik müdahalelerin etkisinden çıkarılmalıdır.

Eğitim-öğretimde bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanında, insanlarımızın yüksek bir ahlak ve terbiye ile yetiştirilmesi esas alınmalıdır.

Ülkenin her alandaki başarısı, eğitilmiş bireylerin, başarısının sonucudur. Bundan dolayı bütçede en büyük pay eğitime ayrılmalıdır.

Öğretmen yetiştiren kurumlar yeniden yapılandırılarak ahlak ve toplum değerlerine bağlı öğretmenler yetiştirilmelidir.

Mesleki eğitime ağırlık verilmelidir.

Devleti oluşturan halkların dilleri resmi olarak tanınmalı, herkesin anadiliyle eğitim alması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmelidir.

Yoksul öğrencilerin kaliteli eğitim almaları sağlanmalı ve desteklenmelidir."  (Ramazan Casuk-İLKHA)

Kategori: SİYASET
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-