PALU-DER PALU`NUN SORUNLARI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI

Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Palu-der, Palu`da var olan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bir basın bildirisi yayınladı.

PALU-DER PALU`NUN SORUNLARI İLE İLGİLİ  BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI

Advert

Palu Kültür ve Dayanışma Derneği Palu-der, Palu`da var olan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bir basın bildirisi yayınladı

Bildirinin tam metni aşağıdadır.

"Palu, binlerce yıllık tarihe, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kültür ve medeniyeti içinde barındıran, geçmişte olduğu gibi bugün de bölgenin en önemli kültür mirasına sahip bir ilçedir.

Geçmişte ekonominin can damarı olan Bağdat-İstanbul, Samsun-Halep-İskenderun ticaret yolunun Palu ilçesinden geçmesi; Kovancılar, Karakoçan, Bingöl, Solhan, Genç/Sivan, Arıcak, Diyarbakır/Hani/Kuyular, Diyarbakır/Dicle/Terkân, Diyarbakır/Kocaköy ve Diyarbakır/Eğil’i içine alan idari yapısıyla; tarihi, kültürü, âlim ve mutasavvıflarıyla Palu’yu özel kılmıştır. 

Günümüzde ise gerek kültür, tarih, ekonomi alanında; gerekse de şehrimizin ticaret ve siyasetine dinamizm kazandırmasıyla Palu’yu özel kılmıştır. Derneğimiz tarafından Palu’muzla ilgili birçok proje hayata geçirilmiştir. Bu projelerin uygulanması noktasında elimizden gelen gayreti göstermiş ve göstermeye de devam edecektir.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Palu Kültür ve Dayanışma Derneğimiz tarafından ilçede bulunan 10 mahalle muhtarımız ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile bir istişare toplantısı yaptık.

Bu istişare toplantısı sonucunda ilçemizin tarih, kültür, ekonomik durumu, eğitim, sanat ve turizm alanında daha tanıtılır olması; eksik kalan bazı hizmetlerin tamamlanması için gerek siyasilerimize gerekse de ilgili kurumlara iletilmesi ve biran önce bu hizmetlerin tamamlanması için görüş birliğine varmış olduk.

İstişare toplantısı sonuç bildirgesini siz değerli basın mensuplarıyla paylaşmak istiyorum:

    * 31 Mart 2019 Yerel Seçimler sonucunda Yüksek Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu karar sonucunda Palu’da oluşan ayrışma ve siyasi çekişmeler bir an önce sonlandırılmalıdır. Bu konuda tüm siyasi aktörlerin, özellikle de milletvekillerimizin gerekli çabayı göstermelerini arzu ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun vermiş olduğu karar bağlayıcı olduğundan bu karara saygı gösterip Palu’da yaşayan tüm katmanların sükûnet ve suhulet içerisinde çıkan sonucun gereğinin yapılması noktasında hassasiyet göstermelerini arzu etmekteyiz.

    * Kovancılar ve Palu ilçelerinin ortak planladıkları hastahane, adliye, arıtma tesisi, fen lisesi, sulama barajı, vb. yapıların bir an öce hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca ilerleyen süreçte Palu-Kovancılar ilçesinin PALU adı altında birleşmesi konusunun tartışılması, getirisi, götürüsü ve tüm yönleriyle ele alınması için kamuoyu oluşturması çalışmaları yapılmalıdır.

    * Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi aktörlerin düzenli aralıklarla bir araya gelerek ilçe adına çözüm üretme mekanizmasını hızlandırmalıdırlar.

    * Ekonomi, kültür, turizm ve eğitim başlıklı üç ayrı geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmeli ve bu çalıştaylara katkı sunabilecek tüm paydaşlar davet edilmelidir. Çalıştaylarla ilgili ön hazırlıklar yapılmalı, çalıştaylarda sekretarya kurularak kararlar alınmalı ve bu kararların uygulanma süreci takip edilmelidir.

    * Palu’nun gelişimi için en önemli unsurun kültür ve turizm olduğunun bilinciyle bunu geliştirmek adına yapılan bütün çalışmaları destekleyerek ilerleyen süreçte de ilçemizin turizmle alakalı yapılması gereken çalışmaları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

    * Ülkemizin kültür, turizm ve tarihi eserlerin korunması noktasında çalışmalar yapan ÇEKÜL Vakfının Palu’da da temsilcilik açması için ilgili kurumla irtibata geçilerek çalışmalarımız sürdürülecektir.

    * İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlere ilçemizin tanıtımını yapabilecek rehberlerin yetişmesi konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde orta öğretim öğrencilerine rehberlik eğitimi verilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

    * Kemaliye, Eğil, Hasankeyf, Halfeti vb. kültür ve turizm çalışmalarıyla cazip hale gelen bu yerlerin incelenmesi ve ilçemizin de cazibe merkezi haline gelmesi için bu gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca tur firmalarıyla ve organizatörlerle bağlantı kurularak ilçeye gezi turları düzenlenmesi çalışmaları yapılmalıdır.

    * Toplum yararına yapılan çalışmalar, her kesimden insanın katkısıyla ve işbirliğiyle gerçekleşir. Bunun için Palu’muzun kendi sosyal dokusuna zarar vermeden turizm ve kültürünü geliştirmek adına herkesin üzerine düşen görevi yerine getirme noktasında gerekli çalışmalar yapmalıdırlar.

    * Yine ilçemizden geçen Murat Nehri üzerinde yapılan Rafting sporları geliştirilmeli ve bu aktivitenin başına deneyimli, ehliyet ve liyakat sahibi kişilerin getirilmesi sağlanmalıdır.

    * Kültür ve turizmin en fazla yaygın olduğu ilçemizde, Palu Belediyesi bünyesinde kültür ve turizmle ilgili birim kurulması için çalışmalar yapılmalıdır.

    * İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilçe merkezine yöneltilerek, esnaflarımızla alıveriş yapmasını sağlanmalı, ekonomik anlamda canlılık kazandırma noktasında çalışmalar yapılmalıdır.

    * Restorasyonu yapılarak ilçe turizmine kazandırılan tarihi ve kültürel yapıların sürekli açık kalmaları ve etkin kullanılmaları için resmi kurumların (Kaymakamlık ve Belediye) İş-Kur Müdürlüğü üzerinden eleman temin edilerek bu yerlerin vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi sağlanmalıdır. Diğer tarihi eserlerin de bir an önce restorasyonu yapılmalı, Palu Kalesi’nde kazı çalışmaları da bir an önce başlatılmalı ve turizme kazandırılmalıdır.  Ayrıca alt yapı çalışmaları yapılarak tamamlanmalıdır.

    * Fırat Üniversitesine bağlı fakülte veya yüksekokul bölümlerinin ilçemizde açılması amacıyla siyasi aktörlerinde desteğiyle bu ihtiyacın biran önce giderilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

    * Kaymakamlık ve Belediye işbirliği içerisinde “Uluslararası Palu Festivali” çalışması yapılmalı ve bu festivalin her yıl düzenli olarak kutlanması sağlanmalıdır.

    * Palu ile ilgili olarak derneğimiz öncülüğünde tüm bileşenlerimizle belirli periyotlarda bir araya gelmeye, ilçenin gelişimi için yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası oluşturmaya devam edeceğiz.

    * “Palu hepimizin ortak sevdasıdır” düsturuyla yola çıktığımız bu yolda dünden bugüne kadar ilimize ve ilçemize hizmetler noktasında destek sağlayan, emeği geçen valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, il genel meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum müdürlüklerine ve tüm siyasi aktörlerimize sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Ayrıca Palu’nun siyasette ve bürokraside zayıflatılmasıyla ilgili olarak ortaya atılan iddia ve söylentilere itibar etmek istemiyoruz. Bu söylemlere prim verilmeyeceğini ve böylesi adımların atılmasının önünde duracağımızı ve sonuçlarının toplum üzerinde olumsuz etki bırakabileceğini hatırlatmak isteriz.

Özellikle son günlerde bir milletvekilimiz üzerinden algı operasyonu yapılarak hem Palu halkını hem de milletvekilini bölücü terör örgütüyle bağdaştırmak akıl dışı bir olaydır. Çünkü Palu geçmişte de olduğu gibi bugün de teröre geçit vermemiş, "Palu Kalesi" gibi her zaman terörün karşısında dimdik durmuş  ve bu tip yapılanmalara asla prim vermemiştir.

Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, geçmişten gelen kadim kültürün bir nişanesi olan Palu üzerinden yapılan algı operasyonuna karşı olduğumuz belirtiriz. Tüm siyasilerimizi de bu tip söylemlere ve yanlış anlaşılmalara sebep verecek örneklemelerden kaçınılmalarını ve hassas davranılmalarını temenni ediyoruz. 

 

                                       Fadıl ÜLGEN

                              Palu Kültür ve Dayanışma Derneği

                                  Yönetim Kurulu Başkanı

Advert

Paylaş:
Advert