ELAZIĞLI YAZAR ALİ HAYDAR ZUĞURLU`NUN İKİ KİTABI ÇIKTI
Elazığlı Hemşehrimiz Yazar Ali Haydar Zuğurlu`nun iki kitabı daha piyasaya çıktı.
ELAZIĞLI YAZAR ALİ HAYDAR ZUĞURLU`NUN İKİ KİTABI ÇIKTI

Yazar 2005 yılından itibaren siyer ve sahabe hayatı üzerinde araştırmalar yaparak vakıf ve derneklerde özellikle lise ve üniversite gençlerine yönelik eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Halen bir lisede eğitimci olan yazar gençlerin eğitimlerine, ahlakî gelişimlerine ve Müslüman kimlikten ziyade Müslüman bir kişiliğin oluşmasına maddî ve manevi katkı sağlamaktadır.

Siyer ve sahabe hayatını araştırırken, kitabın konusuna göre birden çok tefsir, siyer ve sahabe hayatını konu edinen eserlerden faydalanılarak; “Bir Sahabe, Bir Kavram” düşüncesiyle oluşturulan gönüllü proje kapsamında aşağıdaki eserleri yayına hazırlanmıştır. Yazarın aynı proje üzerindeki çalışmaları devam etmektedir. Yazarın günümüze kadar yayınlanan yedi kitabı bulunmaktadır.


      1- Bilal-i Habeşî ve Tevhid,

2- Ka’b bin Malik ve Tevbe,

3- Habbab bin Eret ve Sebat,

4- Ammar bin Yasir ve Sabır,

5- Mus’ab bin Ümeyr ve Davet,

6- Hz. Hamza ve Şehadet,

7- Selman-ı Farisî ve Hakikat,

Kitaplar, sahabe hayatının sohbetlere taşınması, gündem oluşturması ve hafızalarda daha iyi yer etmesi umuduyla kıssa tarzına yakın bir üslubuyla hazırlanmıştır. Peygamber Efendimiz’in (sas.) etrafında yer alan bu ilk müminler, yani sahabeler hakkında -bu tarz-da- önemli ve kapsamlı bir çalışma olduğu kanaatindeyiz.

Türkiye geneli satışı olan kitaplar;

https://www.kitapyurdu.com/yazar/ali-haydar-zugurlu/54390.html 

veya

 https://www.fcr.com.tr/ali-haydar-zugurlu_20-1167 adreslerinden de temin edebilir.

İŞTE YENİ ÇIKAN KİTAPLAR


“HZ. HAMZA VE ŞEHADET KİTABI!”

Hz. Hamza’nın (ra.) tarihe düşen muazzam bir öyküsü vardır. Bu öyküyü ilginç kılan, insanlar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisidir. Bir başka ifadeyle bu öykünün kendisine has çekicilik ve iticilik gücünün olmasıdır. Dostlarının Hz. Hamza’dan(ra.) ilham alıp cesaretlenmesi, düşmanlarının da ismini duyduklarında ürpermesi, bu öyküyü her zaman diri tutmuştur. Üzerinden asırlar geçmesine rağmen insanlar üzerinde hâlen etki göstermesi de bu öykünün tesir gücünü göstermektedir.

Hiç şüphesiz Hz. Hamza’nın (ra.) hayatı, tarihin belli bir dönemine ait değildir. Çünkü Hz. Hamza (ra.) bir fert değil, bir ekoldür. O, her asrın insanına etki etmekte, akıllarda silinmez izler bırakmakta ve mücadeleci her insana cesaretini miras bırakmaktadır. Bu öyle bir cesarettir ki; ister dostu, is-ter düşmanı olsun, mücadeleci her insan onun bu cesaretine sahip olmak istemektedir. Tek başına bu gerçek bile, mücadeleci insanlar ile Hz. Hamza arasında bir bağ kurmakta ve onun öyküsünün büyüklüğünü göstermeye yetmektedir.


 SELMAN-I FARİSÎ VE HAKİKAT KİTABI!”

Selmân-ı Fârisî’nin (ra.) hayatı çok az rastlanılan bir hayat hikâyesiyle hasbihâl olmadır. Hayatı, bir kitaba sığmayacak kadar uzun ve alicenap1 olan Selmân-ı Fârisî’nin (ra.) tarihe düşen hakikat arayışı, Mecusilik, Hıristiyanlık, Yahudilik ve en son olarak İslamiyet ile kemâle ermesi ibret veren, tefekkür ettiren bir hayattır. Hiç şüphesiz onun (ra.) hakikat arayışı, tarihin belli döne-mine, belli kişilere ait bir özgünlük değil; her zaman ve her insan için ilgi çekici ve imgeleyicidir.

Bu gerçekler ışığında Selman-ı Farisî’nin (ra.) hayatı, İslam’ın emirlerine, Hz. Peygamber’in (sav.) öğretilerine ve İslam tarihinin seyrine sadık kalınarak hazırlanmıştır. Bir peygambere olan ihtiyaç ve özellikle de son peygambere duyduğu özlem, kitap içinde özetlendi. Mecusilik, Hıristiyanlık, Yahudilik dinî inançlarındaki bozulmalara; ayrıca hak ve hakikat gibi kavramlara konuların akışı içerisinde yer verilmiştir.

Kategori: EĞİTİM
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-