Reklamı Geç
Elazığ İli ve İlçeleri Sağlık Taşeron İşçileri Kadro Listesi Belli Oldu
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, İl ve ilçelerdeki sağlık taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili listesiyi yayımladı.
Elazığ İli ve İlçeleri Sağlık Taşeron İşçileri Kadro Listesi Belli Oldu

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, İl ve ilçelerdeki sağlık taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili listesiyi yayımladı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü`nün konu ile ilgili yaptığı açıklama da;

“Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
        Sınava girme hakkı elde edemeyenler, 23/02/2018 tarih mesai bitimine kadar başvuruların yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğü, SBÜ Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliklerininevrak kayıt biriminegerekçesinide belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.

NOT:  Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmenliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.” denildi.


EK -1 -  Başvuruları Kabul Edilenlere Ait Liste 

EK - 2 – Başvuruları Red Edilenlere Ait Liste 

 

Kategori: SAĞLIK
34111373104
2 yıl önce

Mahmutozturk 34111373104 Tamam

Kadro
2 yıl önce

Tkdk ne zaman aciklanacak

YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-