Palu Milli Eğitim Ödüllü Kitap Okuma Yarışması başlattı
Palu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ödüllü Kitap Okuma yarışması başlattı.
Palu Milli Eğitim Ödüllü Kitap Okuma Yarışması başlattı

Konu ile İlgili yapılan yazılı açıklamada yarışmanın amacı şu şekilde açıklandı.

 Gelişmiş toplumların en büyük göstergelerinden biri okuma oranının yüksek olmasıdır. Gelişmekte olan ülkemiz için de çocuk ve gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmaları daha bilinçli, çağdaş ve gelişmiş bir toplum olma yolunda atılacak en önemli adımlardandır. Okuma kitap sevgi ve ilgisiyle başlar, okuma alışkanlığıyla devam eder. Küçük yaşlarda bu ilgi ve sevginin oluşturulması, gelecekte toplum olarak okuma alışkanlığının artmasını sağlayacaktır. İlçemizde öğrencilerimiz arasında okuma alışkanlığının kazandırılması, onların okuyan, araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri, bilgi toplumuna uyumu kolaylaştıran bir adım olacaktır.

Bu amaçla; Palu Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla “Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” projesi geliştirilmiştir.

Projenin gerekçesi hakkında da;

Okumayı bir beceri haline getirmek okulun birinci ve en temel görevidir. Öğrencilerin düşünen,
anlayan, eleştiren, tartışan, ön bilgileriyle okudukları arasında ilişkiler kuran ve yeni anlamlara ulaşan
okuyucular olmaları amaçlanmaktadır. Başarılı olmuş pek çok kişinin kitap okuma alışkanlığına sahip
olması tesadüf değildir. Kitap okumak, kişinin kelime hazinesini geliştirir. Bu da bireye kendini iyi ifade
etme olanağı sağladığı gibi sınav başarısını da arttırır. Kitap okuyan ve okuduklarını iyi değerlendirebilen, okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler, kitap okumayan öğrencilere göre hem günlük hayatta hem de sınavlarda çok daha başarılı olmaktadırlar.


Bilgisayarda oyun oynayarak, televizyon seyrederek büyüyen çocuklarımız gittikçe okuma
isteklerini yitirmekte ve okumanın sağladığı kazanımlardan mahrum kalmaktadırlar. Karakter gelişimi,
bilgiyi ve araştırmayı seven insanların yetiştirilmesi ile mümkün olur. Çocuklarımızın, kendilerini
okuyarak yetiştirmeleri gerekir. Yanlış ile doğruyu ayırabilen kişilerin sayısının artması için, kişiye küçük yaşlardan itibaren kitap okum alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların eğitim süreçleri de çok daha verimli geçmektedir.

Kitap okuma istatistikleri göstermektedir ki;

• Kitap Türkiye’de ihtiyaç maddeleri sıralamasında 235. sırada yer alıyor.

 

• Ülkemizde günde ortalama 5 saat TV seyredilirken, kitap okumaya yılda sadece 6 saat ayrılıyor.

 

• Japon yılda ortalama 25, İsviçreli 10, Fransız 7 kitap okurken, Türkiye’de bir kişi on yılda bir kitap okuyor.

 

• Bir Norveçli kitaba yılda 137 dolar harcarken Türkiye’de ise kitap için yalnızca 0.45 dolar harcanıyor.

• Türkiye’de kütüphane sayısı 1.434, kahvehane sayısı 600.000’ dir.

• Biz Türklerin kitap okumaya ayırdığı zamanı, Norveçli 300’e, ABD’li 210’a, İngiliz 87’ye, Japon 97’ye katlıyor.

• Birleşmiş Milletlerin insani gelişim raporunda ülkeler kitap okuma oranına göre dizildiğinde Türkiye 86. sırada yer almaktadır.

 

• Bu nedenledir ki;

‐ Çocuklarımızı nasıl okur kılabiliriz?

 ‐ Çocuklara okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

‐ Öğrencilere kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmada öğretmenlere ve yöneticilere düşen sorumluluklar nelerdir?

- Öğrencilere okuma kültürü edindirme konusunda paydaş olan veli, öğretmen, idareci arasında ortak hareket etme ve işbirliği nasıl yapılabilir? Sorularına bulduğumuz yanıtlar projemizin çıkış noktasını oluşturmuştur.

 

PROJENİN KAPSAMI

Bu proje, Palu İlçesi’nde bulunan İlkokul(2-3-4. Sınıflar),Ortaokul ve Ortaöğretim okullarında 3 kategori halinde (Ġlkokul-Ortaokul-Lise) uygulanacaktır. Yarışmaya gönüllü öğrencilerin katılımı esas alınacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonlar marifetiyle belirlenen kitaplar çerçevesinde, 1. Dönemin sonunda ve 2. Dönemin sonunda olmak üzere iki sınav yapılacaktır. Sınavlarda her kategoride ve her dönemde dereceye giren ilk 3 öğrenci Kaymakamlığımız tarafından ödüllendirilecektir.

PROJENİN TAKVİMİ :

1. Proje esaslarının belirlenmesi :16 Ekim 2017

2. Kitap Belirleme Komisyonlarının Toplanması: 18 Ekim 2017

3. Projenin Onayının alınması :27 Ekim 2017

4. Projenin okullara duyurulması :30 Ekim 2017

5. Projenin Başlatılması(1. Dönem) :3 Kasım 2017

6. 1. Dönem Sınav Sorularının Komisyon Tarafından İlçe MEM’e Teslimi: 02 Ocak 2018

7. 1. Dönem Sınavına girecek Öğrenci Listelerinin Okul İdarelerince Ġİçe MEM’e Teslimi: 02 Ocak 2018

8. 1. Dönem Sınavının Yapılması:16 Ocak 2018 (Sınav Merkezleri öğrenci sayılarının netleĢmesinden sonra belirlenecektir.)

9. Ödül Töreni:12-16 ġubat 2018 tarihleri arasında

10. Projenin Başlatılması (2. Dönem): 05 ġubat 2018

11. 2. Dönem Sınav Sorularının Komisyon Tarafından İlçe MEM’e Teslimi: 16 Nisan 2018

12. 1. Dönem Sınavına girecek Öğrenci Listelerinin Okul İdarelerince İlçe MEM’e Teslimi:16 Nisan 2018

13. 2. Dönem Sınavının Yapılması: 3 Mayıs 2018(Sınav Merkezleri öğrenci sayılarının netleşmesinden sonra belirlenecektir.)

14. Ödül Töreni:7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında

ÖDÜLLER

                                       İLKOKUL

                       ORTAOKUL

              LİSE

1.

400.00 TL

500,00 TL

750,00 TL

2.

250,00 TL

350,00 TL

500,00 TL

3.

150,00 TL

250,00 TL

350,00 TL

Dereceye giren bütün öğrenciler seviyelerine uygun kitap setleri ile ödüllendirilerek, il içi gezisine ve tiyatro gösterimine götürüleceklerdir

 

 

Kategori: EĞİTİM
YORUM YAPIN(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorumla
İptal

KATEGORİ HABERLERİ

-